April 2018

Även i huvudstaden förekom flera arrangemang under jubileet, bl.a. i form av Musikaliska Akademiens festkonsert på Konstakademien samt en GV-matiné i ABF-huset på Sveavägen. Till detta kom en rad tilldragelser i Lidköping i regi av vårt systersällskap Gunnar Wennerberg Sällskapet.

Under det kommande året har vi följande inbokade evenemang att se fram emot:

Tisdag 17 april kl 19: Gluntsång med Erik Carlberg och Jonathan Wahlsten med Oskar Hanson vid pianot. Lokal: Gästrike-Hälsinge nation, Trädgårdsgatan 9 i Uppsala.

Lördag 8 september – Kulturnatten: Allsång med Gluntarna på Musicum (se annons senare)

Tisdag 2 oktober: Årsmöte med seminarium och efterföljande ”gluntfrossa” på Västgöta nation, Slottsgränd 12, Uppsala

Vår hemsida www.gluntarna.se : Just nu pågår ett arbete med att göra vår egen verkligen mycket innehållsrika hemsida mera lättillgänglig. Vi hoppas den blir klar nu i vår.

Nuvarande styrelse för verksamhetsåret 1 september 2017 till 31 augusti 2018:

Mats Wahlberg   ordförande mats.wahlberg@telia.com
Gunnar Syréhn  vice ordförande gunnar.syrehn@comhem.se
Bo G Hall  sekreterare bo.g.hall@telia.com
Inga Svanfeldt kassör / medlemsregister inga.svanfeldt@gmail.com /070 316 42 43
Fredrik Lindell ledamot fredrik@lindell.gs
Joakim Ekedahl ledamot joakim.ekedahl@hotmail.com

Väl mött!

 

Mats Wahlberg