Christer Åsberg

Christer Åsberg – en av Gluntarnas Vänners fyra första Hedersvänner – har gått ur tiden och vi har sorg.

Ibland används uttrycket ”att ha många strängar på sin lyra” om en person. Detta är alldeles särskilt motiverat om Christer. Hans intressen och kunskaper var åtskilliga och djupa, bland mycket annat förvärvade i hans roll som sekreterare i Bibelkommissionen, vilken ledde till att han av regeringen gavs titeln professor. Christers bakgrund som litteraturvetare och hans skönlitterära ådra gjorde att han engagerade sig mycket aktivt i flera litterära sällskap t. ex. Karlfeldtsamfundet och Alf Henriksonsällskapet, och kom också till uttryck i hans många uppskattade dagsverser i Upsala Nya Tidning och Dagens Nyheter. En av oss, Mats Wahlberg, minns Christer med glädje från hans tid som amanuens vid litteraturhistoriska institutionen kring 1970, då han tillsammans med amanuenskollegan Stefan Mählqvist hade anförtrotts uppgiften att undervisa i modernistisk, ”svår” poesi. Som genuin uppsalastudent, kännare av Uppsala och framstående profil i OD, Juvenalorden och Samfundet SHT var det naturligt att han tidigt kom att bli mycket aktiv i alla ansträngningar att föra arvet från Gunnar Wennerberg och Gluntarna vidare. Han var sålunda en av tillskyndarna när Gluntarnas Vänner omvandlades till ett litterärt sällskap. Under flera år var Christer en medryckande presentatör vid Allsång med gluntar, som Gluntarnas Vänner årligen arrangerar under Kulturnatten i Uppsala. Här kom hans djupa kulturhistoriska intresse och folkbildande ådra till sin rätt.

Gluntarnas Vänner sörjer en uppskattad Hedersvän.

För Gluntarnas Vänner

Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Mats Wahlberg