Examenssexa på Eklundshov

Enligt tradition framfördes Wennerbergs Examenssexa på Eklundshof innan Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV) efter årsmötet avnjuter just de rätter som omnämns i denna glunt. Den 30 maj 2010 var det bröderna Folke (pianist), Harald (Magistern) och Erland (Glunten) Bohlin som agerade med biträde av Ragnvald Johannes i den stumma, men viktiga, rollen som kyparen Petter.
På uppdrag av bestyrelsen för Glunt-Akademin, som då var en sektion av Eklundshofs Vänner och Väninnor, spelade Roland Ericson in detta framförande av de tre 70-plusarna. Den har producerats på hans bolag OpusOne.
Som framgår av hans glada dvd är det i högsta grad frågan om en liveinspelning, inte en detaljkontrollerad studioproduktion.Vi hoppas att denna inspelning skall inspirera nya sångare/pianister till att engagera sig i gluntsång och även ta sig an Glunt No XXV!


Klicka på bilden för att se hela videon (9 minuter)

Hela denna glunt finns på DVD som  kostar 60:- plus porto. Den kan beställas från inga.svanfeldt@gmail.com och kan enl. överenskommelse levereras vid GV:s sammankomster eller sändas per post.

Mer info om Examenssexan på Faktasamlingen.