Film om Wennerberg önskas i repris

Christer Almquist,  ordförande i Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping har efterlyst en film som Lars Rahmberg på SVT jobbade med 1986: Det vore roligt om SVT kunde sända filmen om Gunnar W igen.
SVT svarar:  Filmen heter ”Gunnar Wennerberg – glad glunt och allvarlig ämbetsman”, som visades 1986-12-27. Enda gången den visats i repris var 1987-05-01, och visst kunde det vara dags igen.  Det är inte inplanerat för närvarande, men om du skickar ett önskemål om den till repris@svt.se kan jag lättare registrera det. Om det kommer in fler önskemål så ökar möjligheterna. Det är ju 120 år sedan dödsdagen i år – ”litet” jubileum.
Vi uppmanar nu alla medlemmar och andra som läser detta att framföra önskemålet per mejl till repris@svt.se  så får vi kanske se filmen igen.