Hans Levander

Hans Levander 1942 – 2014

Glunt-Akademins grundare och mångårige ordförande är död.

Det är svårt att skriva dessa ord. Ändå började han redan före jul 2013 att på en särskild blogg berätta om sin sjukdom, den behandling han fick och hur han såg på sin situation. Varje vecka kom nya rapporter. Många har varit tacksamma över att på ett så personligt sätt få följa hans kamp mot den oundvikliga slutet. Han har förmedlat en hållning, som vi som följt hans blogg troligen alltid kommer att bära med oss och kanske själva få hjälp av när det är dags för oss att förbereda oss.

Måndag 7 juli kom det så:
Det går mot slutet.
Tack alla vänner!
Hans

Dagen efter stod:
Igår kväll, 22:35, avled Hans/Tjoppen, stilla och rofyllt, med familjen vid sin sida.
Tack till alla som följt bloggen och stöttat Hans och oss under denna tid.
/Kristina (Stintan), Lottis och Pontus

Hans gjorde fina insatser på olika områden. Här är det naturligt att lyfta fram något om hans betydelse för Glunt-Akademin.

Glunt-Akademin i Uppsala grundades den 16 januari 2005 på Eklundshof i Uppsala. Hans hade bjudit in ett antal gluntsjungande OD-ister, bl a Hasse Samuelsson, Carl-Olof Jacobson
och Bo Andersson. Dessförinnan hade han under något eller några år fört informella samtal med olika sångarvänner om sina planer och testat dem med styrelsen för Eklundshofs Vänner
och Väninnor.

Hans hade redan då sitt huvudintresse utanför arbetet och familjen i en annan av hans skapelser – Life Link – men tog sig ändå tid att aktivt delta i GAs styrelse, de första tre åren
dessutom som ordförande. Sedan hans efterträdare som ordförande, Torsten Götson avlidit, trädde han 2009 på nytt in som ordförande och förblev på den posten till 9 april i år.
Hans vackra basröst och livfulla sätt att framföra gluntar tilllsammans med hans engagerade och uppslagsrika insatser för GA gjorde det naturligt att han inom GA tilldelades epitetet
”Hedersglunt”.

Till bilden hör hans obyråkratiska hållning till GA. Redan från starten bestämdes att vi inte skulle fastställa några stadgar. De rutiner som behövdes fungerade ändå och de skötte Hans
omsorgsfullt – vare sig han fullgjorde dem själv eller andra genomförde det praktiska:ekonomi, kallelse till årsträffar med verksamhetsberättelser och val av styrelse.

Som exempel på hans initiativ inom GA kan nämnas vår hemsida, vår medverkan under Kulturnatten ”Allsång med gluntar”, ett nationellt symposium för musiklärare om gluntsång,
träffar med träning i gluntsång för nybörjare och att gymnasie- och nationskörer i Uppsala bjöds in till en informations- och sångträff.

Med tacksamhet och vemod ser vi Kristinas bild från 9 april i år då Hans lämnade ordförandeskapet i GA.

Vi avslutar med att återge vad Hans skrev i minnesord efter GAs ordförande 2007-2009 Torsten Göthson:

Tack för din inspiration och må Slottsklockans och Gluntarnas toner följa Dig.

Inga Svanfeldt                                         Harald Bohlin
Interimsordf i GA