Ragnvald Johannes

Ragnvald Johannes som glunt, in memoriam

Ragnvald var inte med vid bildandet av Glunt-Akademin (senare
Gluntarnas Vänner) i januari 2005, men senare samma år presenterade han ur sin stora samling några gluntinspelningar från början av 1900-talet. Han var genom åren aktiv för GA/GV på olika sätt. Ett stort arbete la han ner att ta fram överföringar från sin samling av gluntinspelningar.

Den cd-skiva som med hans hjälp producerades för försäljning –
Gluntinspelningar 1903-1953 – är slutsåld och har därmed bidragit till
GAs ekonomi utöver att många fått glädje av skivorna. För GV-styrelsen gjordes två provskivor i ett album med ytterligare överföringar, som bara finns i ett fåtal exemplar: 51 Gluntar, 35 sångare 1903-1953, överföringar som byggde på de inspelningar som Ragnvald förvärvat från andra samlare. Han arbetade aktivt med att förteckna alla kända inspelningar av Gluntar på vår hemsida.

Ragnvald framträdde även på äldre dar som Glunten med sin vackra
stämma. Han använde inte stora gester men hans frasering och hans
ögon gav liv i sångerna.

Harald Bohlin

PS Ragnvald har berättat några gluntminnen här