Januari 2017

Västgöta nations landskapsförening planerar en GW-gasque /seminarium/hembygds­middag den 7 okt. Flera olika talare och körer/sångare kommer att spegla hela GW, västgöten, nationsmedlemmen, tjänstemannen, diktaren. Den 2 okt. efter Gunillaklockan, brukar manskören sjunga vid GW-statyn i Slottsbacken. På våren, nån gång april/maj, arrangerar Vg sedan ett antal år ett lopp som kallas Wennerbergsloppet. De har talat om att ta fram en affisch som kan användas och ändras efter dessa evenemang. Om intresse föreligger kan den möjligen användas av flera arrangörer.

Gunnar Wennerberg Sällskapet i Lidköping planerar en kyrkokonsert med S:t Nicolai Vocalis med bl a Wennerbergs  Davids Psalmer den 23 sept. Kör/solist/instrumentalister, samarrangemang med Lidköpings församling. En offentlig sk ”Wennerbergsalong” med olika kvalitativa kulturinslag till supé. Samarrangemang med Lidköpings Konsertförening. En ”Gluntafton”.  Avslutning blir den 7 okt. med Stockholms Studentsångare som först ger en sångarhyllning vid Wennerberghermen som restes för 100 år sedan. På kvällen stor konsert med GWs manskörssånger. Det blir även några sånger ur De Tre. Vi har även bjudit in DQ (Dubbelkvartetten) från läroverket i Skara där GW var elev och lärare. Efter konserten den 7:e blir det stor jubileumsmiddag med kören, inbjudna, GWs medlemmar och övriga som önskar delta.

Svenska Humanistiska förbundet, som har c:a 3000 medlemmar i c:a 30 lokalförbund, skriver på sin hemsida: ”Gluntarnas Gunnar Wennerberg fyller 200 år 2 oktober 2017

Minnet av hans födelse kommer att högtidlighållas på flera sätt som redovisas på Gluntarnas Vänners hemsida www.gluntarna.se. Som föredragshållare om Gluntarna och dess skapare kan professor emeritus Christer Åsberg christer.asberg@telia.com tillfrågas, Carlhåkan Larsén, mångårig musikkritiker i Sydsvenska Dagbladet och medarbetare i tidskriften OPUS, är också beredd att hålla föredrag, dock i första hand i södra Sverige. E-post: carlhlars@gmail.com. ”

Fler arrangemang planeras och kommer efterhand att redovisas på vår hemsida. Berätta gärna för oss om du känner till något arrangemang som inte nämns ovan.

Andra nyheter: Här ovan ser du Carin Ax´ logga som Torbjörn Gozzi och Johannes Borgegård hjälpt oss att anpassa till vårt nya namn. Nils Sjölander har fört in ytterligare en text på vår hemsida: ”Eugene von Stedingk. Ett par minnesbilder med anledning af Gluntarnes femtioårs-jubileum och Wennerberghyllningen i Uppsala den 15 maj 1901”

(ur Ord och Bild 1901).

En annan nyhet på hemsidan är att under filerna ”Klingande inspelningar” och ”Gluntar arrangerade för orkester” har lagts in ”En månskensnatt på Slottsbacken” med Fred Åkerström och Tommy Körberg. Den är från Körbergs LP ”Den vackraste visan” från 1976.

Se gärna under ”Stickspår” Världens äldsta gluntsångare?

Normalt brukar vi sända ut rundbrev en gång per termin men detta jubileumsår är ju allt intensivare än vanligt. Det är därtill många detaljkonsekvenser av namnbytet och övergången till att bli en formell förening.

Vi räknar med att fler av er som står på gamla Glunt-Akademins sändlista vill gå över till föreningen Gluntarnas Vänner genom att sätta in årsavgiften 50 kr. på vårt plusgiro nr 828742-7. Mottagare Gluntarnas Vänner. Ange ditt namn och kontaktsätt, t ex telefon­nummer, adress eller allra helst e-postadress om det får plats.

Nils Sjölander sköter vår Facebookgrupp, som vi hoppas fler vill ansluta sig till. Där kan vi snabbare lämna aktuell information. www.facebook.com/groups/249234190988/

Det kostar inget att delta i gruppen.

Ett återkommande bekymmer för oss är när de som önskar få våra rundbrev byter

e-postadress. Vi saknar kontakt med dem som tidigare hade följande e-postadresser:

jonsson@ntnu.no, c.j.e@live.se, eros01@handelsbanken.se, lars_soderlund1@comhem.se, marfri92@hotmail.com,  rtb468f@tninet.se, staffan.busk@telia.com , stnb@statoil.com, sturesture4@email.com, tomasbr@tele2.se. Vi är tacksamma få tips om aktuell adress till dem. Nyligen fick jag dock från en person i Lund svaret: The following is an automated response to your message generated on behalf of [+ e-postadress.] Tack för din e-post. Har bytt adress till [+ ny e-postadress) så välkommen att höra av dig dit.

Vänligen  [Namn] Tack för den hjälpen! Hoppas fler vill kosta på sig sådan service vid byte av e-postadress!

I vårt förra rundbrev stod: Vill du boka gluntsångare? Önskar du kontakt med gluntsångare/ pianist? Nu har vi fått en sådan anmälan. Så nu står hans efterlysning på vår hemsida under Gluntarnas vänner/Kontakt önskas med Gluntsångare /Ackompanjatör. Han bor i Mellan­sverige. Jag hoppas flervill utnyttja denna service.

Vi har nu blivit accepterade som medlemmar i DELS – De litterära Sällskapens Samarbets­nämnd och därför kommer här en liten presentation: Det är en ideell paraplyorganisation för svenska litterära sällskap och har ca 120 medlemmar (www.dels.nu). Kulturtidskriften Parnass ägs av DELS och kommer ut med fyra nummer om året, ofta som temanummer. Medlemmar i anslutna sällskap får prenumerera på tidskriften för 190 kr/år (ordinarie pris 220 kr). Bl a brukar DELS medverka i bokmässan. Vi i GV hoppas kunna finna möjlighet att också delta i årets bokmässa med vårt material.

Jag vill också tipsa om en nyutkommen bok ”Alla tiders uppsalaspex”, där gluntarna sätts in i sitt spexhistoriska sammanhang. Redaktörer är Christer Åsberg, Ingemar Perup och Tom Lundin. Christer Åsberg konstaterar i en spexhistorik att Gluntarna hör till spexets förhistoria. ”De är dramatiskt slagkraftiga exempel på ett slags protospex som lånar drag från de samtida lustspelen men också från den verklighet som omgav studenterna. Ett framgångsrikt sångspel av något äldre slag, Edouard Du Puys Agander, Pagander och Winberg, 1818, framfördes länge och inspirerade Wennerberg när han började sin karriär på 1840-talet. Långt senare återvände han till sin ungdoms sångspel genom att tonsätta det studentikosa upptåget ”Auerbachs Keller” ur Goethes Faust för solo, kvartett och kör 1877. Det spexiga stycket fick fäste i Ultunas musikaliska mylla under 1800-talet och ansågs i OD-sammanhang spelbart så sent som 1959.” (Alla Tiders Uppsalaspex. Carlssons bokförlag 2016, 287 välfyllda sidor. Citatet från kapitlet Från bronsålder till guldåldrar. En spexhistoria s. 21)

Vi söker någon som vill ta tag i jubileumsfirandet i Stockholm. Nog bör det gå att den 2 okt. ordna en sångstund vid Wennerbergstatyn på Djurgården?

Det är ett spännande glunt-år vi har framför oss!

Harald Bohlin