November 2017

Även i huvudstaden förekom flera arrangemang under jubileet, bl.a. i form av Musikaliska Akademiens festkonsert på Konstakademien samt en GV-matiné i ABF-huset på Sveavägen. Till detta kom en rad tilldragelser i Lidköping i regi av vårt systersällskap Gunnar Wennerberg Sällskapet.

Fullt så många aktiviteter blir det inte under det kommande året, men vi ska inte förtröttas att på olika sätt se till att Wennerbergs arv – särskilt Gluntarna – hålls levande och förs vidare till nya generationer. Glädjande nog har vi märkt ett ökat intresse bland Uppsalas studentsångare. Vi har alltså gott hopp om framtiden. Just nu pågår dessutom ett arbete med att göra vår egen verkligen mycket innehållsrika hemsida – www.gluntarna.se – mera lättillgänglig. Gå
gärna in på den och titta själv!

Detta brev går ut till alla som under GV:s föregångare Gluntakademin anmält sitt intresse för Wennerbergs verk men inte ännu gått med i GV. För att bli framgångsrika är vi angelägna om att bli flera.

Så sätt gärna in 50 kr på plusgiro 82 87 42-7 och bli medlem. Glöm inte ange namn och e-postadress och uppmuntra gärna andra att bli medlemmar!

Glada glunthälsningar!

Uppsala i november 2017

Mats Wahlberg,  Bo G. Hall
ordf. och sekr