November 2018

Programverksamheten under 2018/2019 inleddes med två välbesökta arrangemang på Musicum under Uppsalas Kulturnatt den 8 september – allsång med gluntar. Där uppträdde också två gluntpar ur den aktiva studentgenerationen, Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl, resp. Erik Carlberg och Jonathan Wahlsten.

Vid det välbesökta årsmötet på Västgöta nation (som bekant på sin tid Wennerbergs egen) den 2 oktober konstaterades att fjolårets wennerbergs­firande fått en mycket bred och lyckosam omfattning, närmare presenterad i verksamhetsberättelsen. All dokumentation kring mötet finns tillgänglig på hemsidan (www.gluntarna.se). Vi har numera ca 100 medlemmar.

Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet. Två medlemmar lämnade styrelsen, Fredrik Lindell och Gunnar Syréhn, och i stället nyvaldes Elisabet Claesson och Björn Ringström. Till ordförande omvaldes Mats Wahlberg. Därefter har internt ansvaret fördelats så, att Bo G Hall är sekreterare, medan Inga Svanfeldt sköter ekonomi och hemsida och Joakim Ekedahl arkiv.

Årsmötet beslöt vidare att ändra årsavgifterna fr.o.m. det verksamhetsår som börjar den 1 september 2019. För enskilda medlemmar höjdes avgiften från 50 till 100 kr. Avgiften för ständigt medlemskap fördubblades till 1 000 kr.

Beslutet från årsmötet 2017 att styrelsen äger rätt att besluta om ständigt medlemskap och att utse särskilt förtjänta medlemmar till ”hedersvänner” (som är befriade från årsavgift) infördes nu i stadgarnas § 1.

Styrelsen hade tidigare utsett fyra hedersvänner, nämligen Harald Bohlin, Adam Taube, Carl-Olof Jacobson (numera bortgången) samt Christer Åsberg. Dessa hyllades särskilt i anslutning till årsmötet.

I anslutning till årsmötet anordnades ett mycket uppskattat program om olika sätt att ackompanjera gluntar med Gunnel Fagius, Weine Karner och Mats Wahlberg som medverkande.

I fortsättningen planeras följande aktiviteter:

Tisdagen den 5 mars ett arrangemang med gluntsång på Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15 (Stadsarkivet/Folkrörelsearkivet), inklusive en visning av vår deposition där.  

En gluntkväll förbereds senare i vår på Gästrike Hälsinge nation gemensamt med dess kulturnämnd.

Så tillkommer förstås vår traditionella medverkan i Kulturnatten, sannolikt den 7 september. Till den och till årsmötet den 2 oktober tar vi mer än gärna emot förslag till program. Detta gäller givetvis även andra uppslag om gluntarrangemang.

Om någon önskar gluntsång på en privat fest eller annat arrangemang, förmedlar vi gärna kontakt med sångare och ackompanjatör.

Vår hemsida – www.gluntarna.se  – har nyligen fått en grundlig nyordning. Besök den gärna!

Styrelsen vill önska ett gott slut på året. Samtidigt påminns de som ännu inte betalt medlemsavgiften att göra det med hjälp av bilagda uppgifter.

 

Mats Wahlberg, ordf.                    Bo G Hall, sekr.