Torsten Göthson

Minnesord från sommaren 2009

Glunt-Akademins förre ordförande Torsten Göthson avled 6 juli 2009 efter en tids sjukdom. Torsten var en sångarglad Magister som redan inom Kalmar Nation i Uppsala var Gluntaktiv inom en där instiftad Glunt-Akademi på 70- och 80-talen. Torsten deltog i den nystartade Glunt-Akademin med stort intresse och insåg den kulturella betydelsen av att engagera yngre Uppsalasångare till att ta sig an traditionen att framföra Gluntar.
Tack för din inspiration och må Slottsklockans och Gluntarnas toner följa Dig. /Hans Levander

Filminspelning Taxnäs 2008 Uppsala är Bäst ! med Torsten Göthson (Magistern) och Björn Ringström (Glunten). Piano: Inga Svanfeldt